Digitale hellige rom i Drammen og Lier

Her kan du bli kjent med forsamlingslokalene til noen av DOTLs medlemmer. Velkommen inn til digitale besøk hos kirker, moskeer og templer!

Prosjektet Digitale hellige rom ble satt i gang for at skoleelver og andre kunne bli kjent med ulike gudshus under koronapandemien. Vi har laget 360-graders bilder av 8 lokaler i Drammen og Lier. Du kan bevege deg rundt i lokalene ved å klikke på piler og å dra i bildet med mus eller fingre.

Fire av lokalene lagde vi i samarbeid med Gyldendal forlag. I disse lokalene har vi i tillegg til 360-graders bilder intervjuer med omvisere og nærbilder av gjenstander. Brukere av Gyldendals Salaby har tilgang til alt dette materialet. På vårt nettsted ligger foreløpig bare et utvalg for Mjøndalen kirke. Vi skal søke om finansiering for å kunne fullføre dette for de andre rommene også.

Kirker

Den norske kirke Mjøndalen

Mjondalen kirke

Mjøndalen kirke er en arbeidskirke bygget i 1983. I tillegg til kirkerommet har kirken kontorer og flere rom og stuer for ulike aktivteter. Disse kan leies til selskap.

Drammen baptistkirke

Baptistkirken i Drammen

Drammen baptistkirke ligger like ved Strømsø torg, og sto ferdig i 1907. I tillegg til kirkerom med dåpsbasseng, har kirken kjøkken, kirkesal, kontor og flere andre rom.

Metodistkirken i Drammen

Metodistkirken i Drammen

Metodistkirken på Strømsø sto ferdig i 1878. Kirken har klokketårn, men ingen kirkeklokke. Kirken ligner på den norske kirkes kirker fra samme tid, men alterringen har en annen utforming og funksjon.

Den norske kirke Strømsø

Strømsø kirke

Strømsø kirke er kommunens eldste kirke fra 1667. I dag er det en kultur- og bykirke for hele Drammen.

Den norske kirke Bragernes

Bragernes kirke

Se omvisning på eksternt nettsted: Matterport

Moskeer

Drammen sentrum moské,
tyrkisk Diyanet

Drammen sentrum moské

Den tyrkiske moskeen på Bragernes var en tidligere adventistkirke. I dag består moskeen av bønnerom, kontor, undervisningsrom, kjøkken og møtesal. Det er tepper på alle gulv, og besøkende går i sokkelessen.

Drammen moské på Fjell

Drammen moské på Fjell

Drammen moské er områdets eneste nybygde moské. Den sto ferdig i 2020.

Tempel og gurdwara

Indisk hindu-tempel:
Hindu Sanatan Mandir

Hindu Sanatan Mandir

Det indiske hindutempelet holder til i de to øverste etasjene på familysenteret på Landfalløya.

Sikhenes Gurdwara:
Sri Guru Nanak Niwas

Sri Guru Nanak Niwas

Sikhenes Gurdwara har blitt et landemerke i Lier. Etter 20 års planlegging åpnet man i 2010 her Nord-Europas største Gurdwara på 1500 kvadratmeter.

Prosjektet er finansiert av barne- og familiedepartementet. Fotograf er Ola Martin Fjeld www.olamartin.no